cancellation policy គោលការណ៍លុបចោល

ប្រសិនបើអតិថិជនចង់លុបចោលការបញ្ជាទិញ លោកអ្នកត្រូវជូនដំណឹងមកយើងខ្ញុំក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ បើមិនដូច្នោះទេ លោកអ្នកនឹងមិនអាចលុបចោលបានទេ ហើយលោកអ្នកនឹងនៅតែត្រូវទទូទាត់ថ្លៃទំនិញគ្រប់ចំនួន ក៏មិនមានការសងបង្វិលត្រឡប់ទៅវិញឡើយ។

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចលុបចោលការបញ្ជាទិញ ប្រសិនបើមានគ្រោះធម្មជាតិ ឬការជូនដំណឹង និងការព្រមានពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង។