ពត៌មានរបស់យើងខ្ញុំ

ក្នុងនាមជាសហគ្រិននិងស្ត្រីដូចអ្នករាល់គ្នាជាច្រើនខ្ញុំមិនបានដឹងអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានដឹង។នៅពេលដែលខ្ញុំលាបក្រែមគូទឬផលិតផលថែរក្សាសម្រស់មួយចំនួននៅលើស្បែកស្នាមខ្មៅរបស់ខ្ញុំនោះគ្មានផលិតផលណាមួយល្អសម្រាប់ខ្ញុំទេ។ នៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនោះខ្ញុំមិនដែល ទទួលបានការផ្លាស់ប្តូរទេវារិតតែថ្វើអោយខ្ញុំមានកន្ទួលក្រហមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ផលិតផលនោះ។ ខ្ញុំ មិនដែលគិតទេថាការប្រើប្រាស់ផលិតផលទាំងនោះមិនមានសុវត្ថិភាពឬអត់នោះ។ យ៉ាងណាមិញខ្ញុំគិតថាយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងនិងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ ខ្ញុំពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយបានដឹងថាឧស្សាហកម្មថៃសម្ផស្សនោះក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងផលិតផលនិងគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឡើយ។ក្រោយមកទៀតខ្ញុំបានចាប់ផ្តើម Brand Nakiz ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើតនូវផលិតផលដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនដែលអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបាន និងជាផលិតផលដែលបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីប្រសិទ្ធភាពពិតៗផលិតផលនេះបានធ្វើការជផ្លាស់ប្តូរស្បែករបស់ខ្ញុំ និងដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ចំពោះអ្នកដែលមានស្នាមអុចខ្មៅ និងអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនលើស្បែកជាដើម។

ដោយស្ថាបនិកនៃម៉ាក Nakiz